Dressme.sk nájdete na GLAMI.sk

Novinky a akcie e-mailom
Chcete od nás dostávať novinky priamo na váš e-mail?
Táto stránka je chránená službou reCAPTCHA. Zistiť viac.
Informácie získané prostredníctvom Google reCAPTCHA podliehajú Pravidlám ochrany osobných údajov a Zmluvným podmienkam spoločnosti Google a používajú sa všeobecné bezpečnostné účely (nepoužívajú sa na prispôsobenú reklamu spoločnosti Google).

Obchodné podmienky

Úvod O nákupeObchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú obchodné vzťahy medzi kupujúcim a spoločnosťou TDN TRADE s.r.o., so sídlom vo Veľkej Mači, č. 240, PSČ: 925 32, IČO 47 354 607 (ďalej len "prevádzkovateľ" alebo "predávajúci") uzatvorené prostredníctvom systému elektronického obchodného domu www.dressme.sk.

 


1.2 VOP upravujú práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku prostredníctvom stránky www.dressme.sk.

 

1.3 Práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy sa riadia právnou úpravou kúpnej zmluvy podľa ust. § 588 a nasl. v spojení s ust. § 612 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb., občiansky zákonník.

 

1.4 Kupujúcim sa rozumie v systéme zaregistrovaná fyzická alebo právnická osoba, ktorá odoslala elektronickú objednávku spracovanú systémom obchodu.

 

1.5 Elektronickou objednávkou sa rozumie elektronický formulár spracovaný systémom obchodu, ktorý obsahuje informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky elektronického obchodu a cenu týchto výrobkov. 

2. Objednávka

2.1 Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí, vrátane telefonického kontaktu.


2.2 Kúpna zmluva, na základe ktorej  sa realizuje predaj tovaru medzi kupujúcim a predávajúcim, vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky v systéme. V momente, keď je objednávka (alebo jej časť) potvrdená e-mailom zo strany predávajúceho, stáva sa záväznou pre obe strany, ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia.


2.3 Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počet), cena  tovaru a prepravy, spôsob doručenia a spôsob úhrady za tovar.

3. Storno objednávky

3.1 Storno objednávky zo strany kupujúceho
Po záväznom potvrdení objednávky je možné objednávku stornovať iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Predávajúci uplatní právo na úhradu škody hlavne v prípade tovaru, ktorý musel na želanie zákazníka zaobstarať alebo v prípade, že v súvislosti so zaobstaraním tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov. Maximálna výška poplatoku za stornovanie objednávky je 50% z celkovej ceny tovaru.


3.2 Storno objednávky zo strany predávajúceho

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

- kupujúci si v minulosti neprevzal tovar alebo iným spôsobom porušil obchodné podmienky,
- tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka vrátená na jeho účet do 15-tich kalendárnych dní.

4. Odstúpenie od kúpnej zmluvy 

4.1 Kupujúci má právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru. V prípade uplatnenia tohto práva je kupujúci povinný dodržať podmienky a postup uvedený v bode 4.2. VOP.

 

4.2 Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, všetky vzájomne prijaté plnenia medzi kupujúcim a predávajúcim sa vrátia alebo nahradia.


Ak sa zákazník rozhodne pre odstúpenie od zmluvy v lehote uvedenej v bode 4.1, je povinný dodržať nasledujúce podmienky:

 

- kontaktovať predávajúceho e-mailom so žiadosťou o odstúpenie od zmluvy, ktorá musí obsahovať číslo objednávky,  dátumu nákupu, jeho meno, priezvisko, a číslo účtu.
- ak kupujúci už tovar obdržal a prevzal, zašle ho späť na adresu predávajúceho uvedenej v sekcii kontakt a to za nasledujúcich podmienok:
- tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale,

- nesmie byť nosený,

- musí byť nepoškodený,

- musí byť kompletný vrátane etikety,
- k tovaru musí byť priložená faktúra.

Tovar musí byť zaslaný doporučene. Za prípadnú stratu tovaru počas prepravy predávajúci neručí. Zásielky na dobierku nebudú akceptované.


Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru predávajúci zašle peniaze za tovar na účet kupujúceho a to najneskôr do 14 pracovných dní po fyzickom obdržaní tovaru.
V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebude akceptované odstúpenie od objednávky a  predávajúci si vyhradzuje právo na nevrátenie hodnoty tovaru.

5. Cenové podmienky

5.1 Predávajúci nie je platiteľom DPH.


5.2 Ceny poštovného a balného sú uvedené v bode 6


5.3 Kupujúci má možnosť platiť v nasledovných menách: EUR


5.5 Faktúra bude kupujúcemu zaslaná spolu s tovarom alebo e-mailom.

6. Poštovné a balné

6.1 Spoločnosť TDN TRADE s.r.o. si balné neúčtuje.


6.2 Cena a spôsob doručenia je uvedená nižšie:


- doručenie kuriérskou službou: 5,00 eur

- doručenie do GLS Balíkomatu: 4,00 eur

- doručenie Slovenskou poštou: 3 eur

- osobný odber: zadarmo.

 

7. Podmienky a platba za tovar

7.1 Za kupovaný tovar môže kupujúci zaplatiť

- jednorazovým prevodom na účet spoločnosti TDN TRADE s.r.o.,

- prostredníctvom platobnej brány GP Webpay 

- dobierkou pri prevzatí tovaru

- v hotovosti v prípade osobného odberu.

 

8. Dodacie podmienky

8.1 O zmene stavu objednávky  je kupujúci informovaný e-mailom alebo prostredníctvom sms. Status objednávky si môže skontrolovať po prihlásení sa v systéme.

 

8.2 Tovar je dodávaný prostredníctvom Slovenskej pošty alebo zásielkovou spoločnosťou na adresu, ktorú kupujúci uvedie v objednávke. Zásielka vždy obsahuje faktúru.

 

8.3 Tovar po vzájomnej dohode je možné vyzdvihnúť osobne v spoločnosti TDN TRADE s.r.o.

 

8.4 Vlastnícke právo k výrobkom prechádza na kupujúceho v momente jeho prevzatia a úhrady kúpnej ceny.

 

8.5 Tovar dodávame na území Slovenskej republiky. Dodanie tovaru do zahraničia je možné na základe obojstrannej dohody o cene za poštovné, balné a iné vznikajúce náklady. 

 

9. Termín odoslania tovaru 

Tovar odosielame do 7 pracovných dní. Predávajúci si však vyhradzuje právo zmeniť termín dodania, v tom prípade ale informuje kupujúceho o tejto zmene v pôvodnej lehote na doručenie tovaru.

 

Predávajúci je povinný dodať tovar na miesto na území SR, ktoré kupujúci určí v objednávke. Kupujúci je  povinný prevziať tovar na tomto mieste. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

 

10. Záručné podmienky a Reklamačný poriadok

10.1 Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar, ktorý bol zakúpený u spoločnosti TDN TRADE s.r.o. a ktorého reklamácia bola uplatnená v záručnej dobe 24 mesiacov odo dňa zakúpenia tovaru.

 

10.2 Ku každému tovaru zakúpenému v spoločnosti TDN TRADE s.r.o. je priložená faktúra, ktorá zároveň slúži ako záručný list.

 

 

10.3 Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať :

- či dostal výrobok, ktorý bol objednaný,
-  či je výrobok v neporušenom stave, tzn. či nemá zjavnú vadu.

Záruka sa nevzťahuje na vady tovaru spôsobené nesprávnym používaním, skladovaním alebo poškodením tovaru zo strany kupujúceho. Obal a samotný tovar nesmie byť mechanicky poškodený (mechanickým poškodením sa rozumie také poškodenie výrobku, ktoré nemohlo vzniknúť bežným používaním výrobku na účel, pre ktorý bol vyrobený).


Reklamovaný tovar kupujúci zašle za vyššie uvedených podmienok na túto adresu:
Dress me - TDN TRADE s.r.o.

č. 240

 

925 32 Veľká Mača

 


 

10.3. Ak je vada odstrániteľná, predávajúci je ju povinný bezplatne a bez zbytočného odkladu odstrániť alebo vymeniť vadný tovar za nezávadný.

 

Ak je vada neodstrániteľná a tovar sa nemôže používať ako tovar bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo na zľavu z ceny alebo na odstúpenie od zmluvy.

11. Zodpovednosť za chyby na stránke www.dressme.sk

11.1 Spoločnosť TDN TRADE s.r.o. upozorňuje, že informácie uvedené na www.dressme.sk sú z časti preberané od tretích strán a vyhradzuje si právo chýb na svojich stránkach. 


11.2 Spoločnosť TDN TRADE s.r.o. môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť sortiment ponúkaný na svojich stránkach a negarantuje vecnú správnosť ich obsahu.


11.3. Spoločnosť TDN trade s.r.o. nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame alebo mimoriadne škody, spôsobené použitím informácií z jej vlastných alebo odkazovaných webových stránok.

12. Ochrana osobných dát

12.1 Spoločnosť TDN TRADE s.r.o. sa v plnej miere riadi zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch. Naša spoločnosť rešpektuje Vaše súkromie. Aby sme Vám však  mohli ponúknuť hodnotné služby, potrebujeme poznať niektoré vaše osobné dáta. Tieto dáta chránime pred zneužitím a zaručujeme Vám, že ich nikdy neposkytneme tretiemu subjektu.


12.2 Používaním tohto internetového obchodu súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií o Vás a o Vašich nákupoch za vyššie stanovených podmienok. Zároveň pri platbe cez platobnú bránu GP Webpay súhlasíte s poskytnutím identifikačných údajov potrebných pre viacnásobné overenie zákazníka.

Registráciou zákazníka, žiadateľa o novinky (tzv. newsletter), účastníka ankety a ďalších iných foriem registrácie automaticky súhlasíte, že môžete byt informovaný o novinkách v našom internetovom obchode e-mailom alebo telefonicky. Ak si tieto informácie už nebudete chcieť dostávať, máte možnosť ich zasielanie kedykoľvek ukončiť. Postup nájdete v každej zasielanej správe.


12.3 Náš internetový obchod si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (heckerom). Iba v takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

 


13. Autorské práva

Obsah webovej stránky, predovšetkým fotografie, podliehajú autorským právam. Akékoľvek ich použitie bez predchádzajúceho súhlasu predávajúceho je zakázané.

 

 

14. Alternatívne riešenie sporov

 

14.1. Kupujúci reklamáciám a sťažnostiam vždy venuje náležitú pozornosť a snaží sa ich riešiť tak, aby obe strany boli spokojné. Ak však spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že pritom boli porušené jeho práva, môže požiadať predávajúceho o nápravu na e-mailovej adrese: mail.dressme@gmail.com.

Ak predávajúci na žiadosť spotrebiteľa odpovie zamietavo alebo na ňu do 30 dní odo dňa jej odoslania neodpovie vôbec, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len "ARS"). Návrh na začatie ARS sa doručí Slovenskej obchodnej inšpekcii (SOI) alebo príslušnej oprávnenej právnickej osobe zapísanej na zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky. Subjekt ARS za začatie ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku.

 

Kupujúci na riešenie sporov môže využívať aj Európsku platformu na riešenie sporov on-line (ORS) na stránke:

ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm

 

Copyright 2020 - 2024 © dressme.sk